1
Bất động sản Long Thành đang trở nên điểm nóng của giới đầu tư. thông báo việc thúc đẩy dự án trường bay Long Thành, và hệ thống liên lạc kết nối trong thời hạn nay. Thị trường vừa khi nhận nhiều dự án BĐS lớn chuẩn bị trình làng để tiếp đầu sóng hạ tầng, khu dân cư vệ tinh phi trường Long Th&agrav